Πλυντήρια-Στυπτήρια
Στεγνωτήρια
Σιδερωτήρια
Εξοπλισμός Βιομ. Πλυντηρίων
Εξοπλισμός Στεγνοκαθαριστηρίων
Πλυντήρια με κερματοδέκτη
Αναλώσιμα - Λοιπός Εξοπλισμός

Πελάτες

Συνεργάτες-Αντιπρόσωποι

Προσωπικό

Αντιπροσωπείες

Αντιπροσωπείες