Διεύθυνση:

Καποδιστρίου 21- Μεταμόρφωση 144 52

Τηλέφωνα:

  • 210-8234325
  • 210-8239356
  • 210-8840533
  • 210-8833529

Fax:

  • 210-8833022

E-mail: