Καρότσια ιματισμού

Η εταιρεία Papageorgakis Bros συνεργάζεται με τις μεγαλύτερες εταιρείες κατασκευής επαγγελματικών καροτσιών ιματισμού και αναλωσίμων για χρήση σε πλυντικές μονάδες ιματισμού. Η απόλυτη προσήλωση της εταιρείας στην ποιοτική αξιολόγηση των προϊόντων της έχει ως αποτέλεσμα την επιλογή των καλύτερων δυνατών προϊόντων.